0351 418400  /  0770 465309
Luni- Vineri
Politica de confidentialitate
VeramedClinic.ro certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 17/2007 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 
VeramedClinic.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre VeramedClinic.ro pentru a trimite utilizatorului diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.
 
Conform cerintelor Legii nr. 17/2007 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 17/2007 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, VeramedClinic.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopurile colectarii datelor sunt: reclama, marketing si publicitate precum si servicii de comunicatii electronice. Este necesar sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru comunicarile comerciale.
 
Conform Legii nr. 17/2007, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email office@veramedclinic.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
 
VeramedClinic.ro utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.
 
Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate.
 
Analizam noile tehnologii in domeniu si, daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware si software utilizata de catre aplicatia VeramedClinic.ro, este periodic analizata in privinta securitatii.
 
VeramedClinic.ro isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care aceasta pagina web face trimitere.
 
VeramedClinic.ro isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara nevoie de preaviz.
 
Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site www.veramedclinic.ro, cu exceptia detinatorului sau legal, fara acord prealabil, da dreptul unilateral si neechivoc ca VeramedClinic.ro sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.
 
VeramedClinic.ro va respecta informatiile confidentiale pe care le-ati furnizat si NU va vinde, NU va inchiria si NU va face barter cu liste de mailing ale clientilor sai.
 
Orice schimbare a acestor reguli de confidentialitate vor fi comunicate pe site-ul www.veramedclinic.ro cu cel putin 10 zile inainte de implementarea lor.
 
Informatiile colectate inainte de implementarea schimbarilor vor fi asigurate in conformitate cu vechile reguli de confidentialitate.